Om oss

Grundades: 5 Februari 1894 

Under de sista åren av 1800-talet inleddes en förryskningsprocess som bla. förbjöd etablerande av nya föreningar, men detta kunde kringås då en redan etablerad förening kunde ha filialföreningar.

Detta ledde då till att Wasa Uf Skatila då blev en takorganisation för hela 42 filialföreningar utöver hela Svensk-Finland.

Den 5 maj 1895 beslöts att skaffa en egen fana som skulle fungera som en samlings symbol för Wasa Uf´s verksamhet.

Den 17 maj 1896 presenterades den nya fanan vid ett möte i Båskas.

Flaggans djupblåa botten symboliserade tidens mörknande himlavalv kring vasavapnet samt en stor stjärna ovanför, runt om kring vapnet kretsande små stjärnor som en var symboliserar varsin lokalförening.

Man vet att fanan ännu fanns på föreningens 60-års fest men sedan dess har den försvunnit och har ännu inte kunnat spåras. Så den som I dagens läge hänger vackert i festsalen är en replika.

Lokalen

Redan vid grundandet av föreningen kom ämnet om egna lokaliteter upp men ekonomin var till en början obefintliga så under den första tiden hade föreningen sina möten på olika håll.

År 1900 kunde en bondstuga i Martois köpas som samlingslokal, men stugan var trång och hade lågt till tak så man insåg att detta var enbart en tillfällig lösning.  

År 1905 kunde utbyggnadsplanerna genomföras, 2 möjliga platser föreslogs -Skatilabacken & Lallis vägskäl . Vid omröstning segrade Skatilabacken. 

Den nya lokalen uppfördes 1910 (Invigdes Oktober 1910)

År 1930 omändrades lokalen Radikalt invändigt, med bla. en ny garderob inreddes, köket ändrades till serveringsrum och den s.k. maskeringsrummet till kök. Huvudingången placerades i anslutning till serveringssalen, tornet som fans i den östra ändan revs då ner.

År 1957 uppfördes den nya tillbyggnaden av en stor festsal på drygt 200 m2 stort med därtillhörande scen , den gamla delen iståndsattes år 1958 då man också kunde fira julfesten i de nya lokaliteterna.

Kriget

Under krigsperioden år 1939-45 låg föreningslivet delvis nere eftersom majoriteten av manliga medlemmar blev inkallade i kriget.

Lokalen kom då att användas som militärförläggning och sjukhus samt till tillställningar och program arrangerade  av militärdistriktet till förmån för krigsinvalider.

En sanering av lokalen behövdes efter att lokalen hade använts som rekrytinkvartering.

Folkdansen

Folkdansen upplevde en renässans på 70- och 80-talen, Ledare under flera år var familjen Hammarström, Varje höst arrangerades den s.k. "Skatilasnorron" med uppskattningsvis 300 deltagare från hela den österbottniska kustremsan. Man inledde en traktering sittande vid långbord varefter olika danslag uppträdde. Wasa uf Skatilas folkdanslag deltog såväl i "Botniasvängen" som i inhemska och nordiska stämmor.

Wasa Uf Skatila hade eget folkdanslag med ett eget märke (brosh). för tillfället ligger tyvärr verksamheten nere.