Vi på Wasa Uf Skatila är beroende av ditt bidrag, vår ungdomsförening drivs med frivilliga krafter så ditt bidrag hjälper oss att hålla lokalen varm och upplyst.

Medlemsavgift: 10€/ person eller 20€/ familj

Vi är glada och tacksamma för alla frivilliga bidrag som Wasa Uf Skatila får.

Följ oss även på Facebook eller Instagram

Tack!

Med vänliga hälsningar

Ordförande Tom Blomström och hela styrelsen

 

Bli medlem - Betalningsuppgifter

Wasa Uf Skatila rf

FI76 5579 0040 0007 39 

BIC: OKOYFIHH

Ref. meddelande: 2024 "Namn"