Styrelsen 2022

Ordförande: Tom Blomström

Vice Ordf. :  Fanny Lithén

Sekreterare: Emily Lithén

Kassör: Eeva Rabb